Fra idé til ferdig produkt

Gyli Plast har kompetanse og ressurser tilgjengelig for å kunne bidra i prosessen fra idé /skisse fram til ferdig utviklet og serieproduserbart produkt.

Vi er behjelpelig med råd og veiledning i utviklingsfasen av et prosjekt, slik at sluttproduktet tilrettelegges for vakuumforming samtidig som tiltenkt design og funksjonalitet i størst mulig grad ivaretas.

Vi har også et betydelig nettverk av industridesignere og andre ressurspersoner som vil kunne være behjelpelige med formgiving.

  • Gyli Plast AS
  • Telefon: +47 38 05 44 44
  • Adr: Eikeveien 3, 4640 Søgne.
  • Postadr: Boks 964, 4682 Søgne.

Design og utvikling av Egde Consulting